Απειλούμενα Είδη

Οι ομάδες της τάξης εργάστηκαν πάνω στο θέμα :΄΄Απειλούμενα Είδη΄΄ και παρουσίασαν την εργασία τους στους συμμαθητές τους.

Comments are closed.