Α'θμια Εκπαίδευση Ν. Λάρισας

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
Δ2 τάξη Εργαστήριο Δεξιοτήτων-ΕΥ ΖΗΝ
2023-12-20 21:51 Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας "Ζω καλύτερα - Ευ ζην" οι μαθητές της Δ2 τάξης αυμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες που αφορούσαν την οδική ασφάλεια. Ασχολήθηκαν με τη συμπλήρωση φύλλων εργ...